Viu Europa. Viu el COS!

El Cos Europeu de Solidaritat és una nova iniciativa de la Unió Europea l’objectiu de la qual és crear oportunitats perquè els joves treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes, en els seus propis països o a l’estranger, que beneficien a comunitats i ciutadans de tota Europa. La solidaritat és un dels valors universals sobre els quals s’assentisca la Unió.

Quins objectius té?
Oferir als joves entre 18 i 30 anys la oportunitat de realitzar activitats de solidaritat de gran qualitat amb una forta dimensió europea i a les organitzacions participants la possibilitat de desenvolupar projectes solidaris, bé en la seua funció d’acolliment com a receptors dels participants, o bé en la seua funció de suport, duent a terme activitats relacionades amb l’enviament i la preparació dels participants, abans de la seua eixida i durant i després de l’activitat de solidaritat.

El CES està compromés amb els joves amb menys oportunitats, que es troben en
desavantatge a causa de diversos obstacles, dificultats educatives, diferències culturals o
obstacles econòmics, socials o geogràfics, amb discapacitat, problemes de salut.

Què és el segell de Qualitat?
Les organitzacions que volen participar han de disposar del segell de qualitat, amb el qual se certifica que l’organització està en condicions de garantir la qualitat de les activitats de solidaritat i el compliment dels principis i objectius del Cos Europeu de Solidaritat.

Què és el Portal del Cos Europeu de Solidaritat? +info
Es tracta d’una eina web interactiva en totes les llengües oficials de la Unió i gestionada sota la responsabilitat de la Comissió, que permet la inscripció dels participants, cerca de participants, publicitat, cerca d’activitats de solidaritat i cerca de possibles socis de projectes.

Què són les activitats de solidaritat?
Segons el Reglament del CES una “activitat de solidaritat” és una activitat temporal de gran qualitat que no interfereix en el funcionament del mercat laboral; que aborde importants reptes de la societat en benefici d’una comunitat o de la societat en el seu conjunt i que, per tant, contribuïsca a l’assoliment dels objectius del Cos Europeu de Solidaritat.

Les activitats de solidaritat han d’oferir als joves l’oportunitat d’adquirir competències valuoses per al seu desenvolupament personal, social, cívic i professional, inclosa una sòlida dimensió d’aprenentatge i formació, ser accessibles a tots els joves, executar-se en condicions de salut i seguretat i ser validades de forma adequada.

Què són les activitats de voluntariat?
Les activitats de voluntariat constitueixen una rica experiència en el context de l’aprenentatge formal i no formal, la qual cosa millora el desenvolupament personal, socioeducatiu i professional dels joves, la seua aptitud a l’ocupació i la seua ciutadania activa.

Afavoreixen la mobilitat dels participants, el desenvolupament de competències personals, millorant així la seua autoestima, autonomia i motivació per a aprendre, estimulant el seu desenvolupament educatiu, social, artístic, lingüístic, cultural, cívic i professional, així com promovent la seua ciutadania activa, la seua aptitud a l’ocupació i la seua transició al mercat laboral.

La Comissió europea finança els costos de viatge, allotjament i manutenció, així com els diners de butxaca (5 euros per dia), del voluntari/a.

Què són els projectes de pràctiques i d’ocupació del CES?
Un projecte de pràctiques és una activitat de solidaritat que adopta la forma de pràctica laboral durant un període de dos i sis mesos, renovable una vegada i amb una duració màxima de dotze mesos en la mateixa organització participant; la remuneració és a càrrec de l’organització i que pot desenvolupar-se bé al país del participant (nacional) o bé en un país diferent al de la seua residència (internacional)

Un projecte d’ocupació és una activitat de solidaritat duta a terme durant un període de tres i dotze mesos, retribuïda per l’organització participant que empre al participant, bé en un país diferent del país de residència del participant (internacional) o bé al país de residència del participant (nacional).

Què és un projecte de solidaritat?
És una activitat de solidaritat nacional no retribuïda, realitzada durant un període de dos i dotze mesos; que es crea i duu a terme per grups d’almenys cinc participants, amb vista a afrontar els principals desafiaments que es plantegen en les seues comunitats, alhora que presenta un clar valor afegit europeu.

Aquest tipus de projecte es finança amb 500 euros al mes i pot comptar amb la presència d’un coach de suport, especialment per a joves amb menys oportunitats o escassa experiència.

VIU EUROPA, VIU EL CES!!!
Sigues Jove. Viu l’experiència de la teua vida.
L’equip d’ErasmusPlus de l’IVAJ.

1 Comment

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s