Observatori Valencià de la Joventut

L’Observatori Valencià de la Joventut vol ser un suport a la publicació i difusió d’investigació, facilitador en el disseny, desenvolupament i avaluació de les polítiques de joventut, un laboratori col·laborador de programes experimentals de joventut, un interlocutor amb altres observatoris i un termòmetre de què es fa.